ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Hotels.com™ Rewards

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 04/11/22 

 

 

Hotels.com™ Rewards คือโปรแกรมสมาชิกของ Hotels.com™ (“โปรแกรม”) สำหรับแต่ละคืนที่คุณจองและเข้าพักในที่พักในโปรแกรม Hotels.com Rewards ที่มีสิทธิ์ คุณจะสะสมแสตมป์หนึ่งดวง (“แสตมป์”) เมื่อคุณสะสมแสตมป์ครบ 10 ดวง เราจะแจกคืนเข้าพัก Rewards 1 คืนให้คุณแลกรับ (“คืนเข้าพัก Rewards”) คืนเข้าพัก Rewards ดังกล่าวไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งคุณต้องจ่ายเมื่อแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ของคุณ  การจองทั้งหมดต้องทำขึ้นทางออนไลน์หรือบนแอปมือถือของเรา คุณสามารถสะสมแสตมป์หรือแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ในที่พักในโปรแกรม Hotels.com Rewards ที่มีสิทธิ์เท่านั้น 

 

โปรแกรมนี้เปิดรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะในประเทศของคุณ) ที่สมัครเป็นสมาชิก Hotels.com ด้วยอีเมลที่ถูกต้อง แล้วเข้าร่วมโปรแกรม บริษัท สมาคม หรือหมู่คณะอื่นๆ ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ พนักงานของ Expedia, Inc. จะไม่สามารถสะสมแสตมป์หรือหรือแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ได้ หากทำการจองผ่านโดยใช้ส่วนลดพนักงาน แต่จะสามารถสะสมแสตมป์และแลกรับคืนเข้าพัก Hotels.com Rewards ได้ หากทำการจองโดยไม่ใช้ส่วนลดพนักงาน 
 

 

 ระดับของ Rewards 

 

โปรแกรมนี้มี 3 ระดับ ได้แก่: 

 

  • Hotels.com Rewards 
  • Hotels.com Rewards Silver และ 
  • Hotels.com Rewards Gold 

 

คุณจะเข้าร่วมโดยเป็นสมาชิก Hotels.com Rewards เมื่อคุณสะสมแสตมป์ครบ 10-29 ดวงในหนึ่งรอบปีสมาชิก คุณจะมีสิทธิ์เป็นสมาชิก Hotels.com Rewards Silver เมื่อคุณสะสมแสตมป์ครบ 30 ดวงในหนึ่งรอบปีสมาชิก คุณจะมีสิทธิ์เป็นสมาชิก Hotels.com Rewards Gold ปีสมาชิกจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่คุณเริ่มสร้างบัญชีไปจนครบหนึ่งปี และแต่ละรอบปีหลังจากนั้น 

 

สมาชิกระดับ Silver และ Gold จะได้รับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่สามารถโทรติดต่อเพื่อทำการจองหรือปรึกษาเรื่องการจองได้ทุกวันตลอด 24 ชม. อีกทั้งยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น สิทธิ์ได้รับการลดราคาก่อนคนอื่น และข้อเสนอพิเศษ ซึ่งสามารถใช้ได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่มีสิทธิ์ในสมาชิกภาพระดับ Silver หรือ Gold และจะใช้ได้นานจนครบรอบปีสมาชิกของปีนั้นและปีสมาชิกถัดไปทั้งปี หากคุณสะสมแสตมป์ไม่เพียงพอที่จะเข้าพักในระดับ Silver หรือ Gold เราจะลดระดับของคุณลงมาสำหรับปีสมาชิกถัดไป 

 

 

การสะสมแสตมป์ 

 

คุณจะสะสมแสตมป์ 1 ดวงสำหรับแต่ละคืนที่คุณเข้าพักในที่พักในโปรแกรม Hotels.com Rewards ที่มีสิทธิ์ สะสมแสตมป์ 10 ดวง รับคืนเข้าพัก Rewards 1 คืน คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Hotels.com ของคุณ เมื่อคุณจองทางออนไลน์และแอปมือถือของเรา เพื่อให้เราสามารถเพิ่มแสตมป์ที่คุณสะสมในบัญชีของคุณได้ หลังการเข้าพักของคุณ หากคุณจองกับเราผ่านทางโทรศัพท์ คุณต้องแจ้งอีเมลที่ใช้กับบัญชีของคุณให้เราทราบ เพื่อให้เราทราบว่าจะเพิ่มแสตมป์ให้คุณได้ที่ไหน สมาชิก Hotels.com Rewards เท่านั้นที่สามารถสะสมแสตมป์ได้ ผู้เข้าพักอื่นๆ ในการจองเดียวกันจะสะสมแสตมป์ไม่ได้ และคุณจะสะสมแสตมป์สำหรับการจองที่พักใดๆ ที่ทำขึ้นก่อนเข้าร่วมโปรแกรมไม่ได้ 

 

เราจะเพิ่มแสตมป์ใดๆ ที่คุณสะสมในบัญชีของคุณไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังจากที่คุณเช็กเอาต์จากที่พักในโปรแกรม Hotels.com Rewards หากคุณสะสมแสตมป์ แต่ในภายหลัง เราเชื่อว่าคุณไม่ได้เข้าพักในที่พักโดยสมบูรณ์ (“แสตมป์ที่ไม่มีผลใช้”) เราสงวนสิทธิ์ในการลบแสตมป์ที่ไม่มีผลใช้เหล่านั้นออกจากบัญชีของคุณ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่คุณยกเลิกการจองหรือไม่ได้เช็กอินในที่พัก ซึ่งจะทำให้แสตมป์ไม่มีผลใช้ แสตมป์ที่ไม่มีผลใช้จะไม่นับรวมเป็นยอดสะสมแสตมป์ 10 ดวงที่ต้องใช้แลกรับคืนเข้าพัก Rewards คุณอาจต้องรอถึง 35 วันเพื่อแลกรับคืนเข้าพัก Rewards หากคุณสะสมจำนวนแสตมป์ผ่านตัวเลือก “จ่ายทีหลัง/จ่ายกับที่พัก” 

 

คุณสามารถตรวจสอบยอดสะสมแสตมป์ของคุณได้ตลอดเวลาในบัญชีของคุณ เพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้ใน Hotels.com ใช้แอปมือถือของเรา หรือโทรติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าบัญชีของคุณนั้นถูกต้อง หากคุณเชื่อว่าคุณสะสมแสตมป์ในจำนวนที่ไม่ถูกต้อง เราจะตรวจสอบให้คุณ หากการจองใดๆ ไม่มีผลใช้ตามที่กล่าวมาข้างต้น เราจะลบการจองนั้นออกจากบัญชีของคุณ 

 

นอกเหนือจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว คุณจะสะสมแสตมป์ไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้: 

  • การจองที่ทำขึ้นกับเว็บไซต์ Hotels.com ที่เป็นพาร์ทเนอร์ 
  • การจองที่ทำก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
  • การจองแบบแพ็กเกจ เช่น ที่พัก + เที่ยวบิน 
  • การจองบางประเภทที่ใช้คูปอง บัตรกำนัล หรือรหัสส่วนลด ซึ่งคุณจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขที่ระบุไว้สำหรับรายการดังกล่าว 
  • การจองผ่านบริการ Group Travel Services 
  • การจองที่คุณไม่ได้เสียเงินใดๆ ได้แก่ การจองฟรี 

 

 

การแลกรับคืนเข้าพัก REWARDS 

 

เมื่อคุณสะสมแสตมป์ครบ 10 ดวง เราจะให้คืนเข้าพัก Rewards 1 คืนเพื่อให้คุณแลกรับ ณ โรงแรมที่เข้าร่วม Hotels.com Rewards ที่ใดก็ได้ คุณสามารถแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ได้ทางออนไลน์และบนแอปมือถือของเรา 

 

มูลค่าสูงสุดสำหรับคืนเข้าพัก Rewards ของคุณจะเป็นไปตามมูลค่าของแสตมป์ 10 ดวงที่คุณสะสม ตราบใดที่ยังไม่หมดอายุ มูลค่าดังกล่าวจะเท่ากับราคาห้องพักต่อวันโดยเฉลี่ย ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม ของแสตมป์ที่คุณสะสมไว้ก่อนหน้านี้ หากคุณสะสมแสตมป์ในราคาสมาชิกของ Hotels.com (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) จะใช้ราคานี้คำนวณแทนราคาปกติ คุณต้องชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคืนเข้าพัก Rewards ของคุณ  

  

หากคุณได้ใช้สกุลเงินที่แตกต่างกันในการสะสมแสตมป์ 10 ดวง มูลค่าของแสตมป์แต่ละดวงจะคำนวณโดยใช้สกุลเงินของดินแดนที่คุณอยู่ในขณะที่เข้าร่วมโปรแกรม 

 

การเข้าพักโดยใช้คืนเข้าพัก Rewards อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองที่ใช้บังคับทั้งหมด คุณไม่สามารถสะสมแสตมป์ได้ เมื่อคุณแลกรับคืนเข้าพัก Rewards แสตมป์ไม่มีมูลค่าเงินสด และคุณไม่สามารถแลกรับคืนเข้าพัก Rewards เป็นเงินสดได้ 

 

หากคุณแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ในการเข้าพักที่มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าสูงสุดของคืนเข้าพัก Rewards ของคุณ คุณจะไม่ได้รับส่วนต่างที่เป็นเงินสด เครดิต หรือสิ่งอื่นใด คุณสามารถแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ในการเข้าพักที่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าสูงสุดของคืนเข้าพัก Rewards ของคุณ โดยคุณจ่ายแค่เพียงส่วนต่างเท่านั้น 

 

หากคุณมีคืนเข้าพัก Rewards ที่จะแลกรับมากกว่า 1 คืน คุณสามารถเลือกว่าจะใช้สิทธิ์นั้นกับการจองใดได้ คุณไม่สามารถใช้คืนเข้าพัก Rewards ร่วมกับข้อเสนอ คูปองส่วนลด คูปองหรือรหัสอื่นใดได้ เว้นแต่ข้อกำหนดของแต่ละอย่างระบุว่าสามารถทำได้ ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณจองการเข้าพักและแลกรับคืนเข้าพัก Rewards คุณจะรับส่วนลดเพิ่มเติมในการจองนั้นไม่ได้ 

 

หากคุณแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ในการจองที่นานเกิน 1 คืน เราจะใช้มูลค่าของสิทธิ์นั้นกับคืนที่มีราคาแพงที่สุดในการจองนั้น โดยขึ้นอยู่กับมูลค่าสูงสุด 

 

การเข้าพักโดยใช้คืนเข้าพัก Rewards อยู่ภายใต้นโยบายการยกเลิกที่ใช้บังคับทั้งหมดที่ทางที่พักในโปรแกรม Hotels.com Rewards ส่งมาให้เรา หากคุณยกเลิกคืนเข้าพัก Rewards ที่คุณชำระเงินสำหรับการจองแล้วและยกเลิกไป คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน เราจะคืนคืนเข้าพัก Rewards ให้กับบัญชีของคุณ  หากคุณยกเลิกคืนเข้าพัก Rewards ที่คุณชำระเงินสำหรับการจองแล้วและยกเลิกไป คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน 1-99% โดยจะไม่คืนคืนเข้าพัก Rewards ให้กับบัญชีของคุณ  หากคุณยกเลิกคืนเข้าพัก Rewards ที่คุณชำระเงินสำหรับการจองแล้วและยกเลิกไป คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนใดๆ โดยจะไม่คืนคืนเข้าพัก Rewards ให้กับบัญชีของคุณ 

 

หากคุณต้องการเปลี่ยนวันที่ของการจองที่มีคืนเข้าพัก Rewards ที่คุณแลกรับ คุณจะต้องยกเลิกการจอง รอให้คืนเข้าพัก Rewards คืนกลับในบัญชีของคุณ แล้วจองอีกครั้ง คุณจึงจะสามารถใช้คืนเข้าพัก Rewards ของคุณกับการจองใหม่ได้ 

 

 

ที่พักในโปรแกรม VIP ACCESS  

 

สมาชิก Hotels.com Rewards ระดับ Silver และ Gold มีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษเฉพาะในที่พักที่คัดสรรในโปรแกรม VIP Access การมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นอยู่กับระดับของ Hotels.com Rewards ของคุณในขณะทำการจอง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดหาให้จะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในรายชื่อที่พักในขณะทำการจอง สิ่งอำนวยความสะดวกอาจแตกต่างไปแล้วแต่ที่พักและอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ อาจจำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาการเข้าพักขั้นต่ำ 

 

ที่พักที่เข้าร่วมในเครือข่ายที่พักในโปรแกรม VIP Access ที่เสนอสิทธิประโยชน์ที่นำเสนอแตกต่างกันไปตามแต่ละที่พักนั้นอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ สิ่งอำนวยความสะดวกมีไว้สำหรับผู้ถือบัญชีหลัก และจะได้รับการขยายสิทธิ์ไปยังผู้เดินทางคนอื่นๆ ที่จองผ่านบัญชีของสมาชิกระดับ Gold และ Silver ตามดุลยพินิจและความพร้อมในการให้บริการของโรงแรมเท่านั้น 

 

รับประกันว่าสมาชิกระดับ Gold และ Silver จะได้รับ WiFi ฟรีในโรงแรมในโปรแกรม VIP Access ทั้งนี้หมายถึง WiFi มาตรฐาน WiFi พรีเมียม อาจใช้ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้  

 

สมาชิกระดับ Gold อาจมีสิทธิ์ได้รับการอัปเกรด ณ จุดเช็กอินที่โรงแรมในโปรแกรม VIP Access ที่เข้าร่วมรายการ โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ การมีสิทธิ์ได้รับการอัปเกรดห้องพักขึ้นอยู่กับระดับของ Hotels.com Rewards ในขณะทำการจอง การอัปเกรดของที่พักในโปรแกรม VIP Access จัดเตรียมไว้ให้ผู้ถือบัญชีหลัก และจะขยายให้กับห้องพักที่จองเพิ่มเติมผ่านบัญชีของสมาชิกระดับ Gold เท่านั้น ภายใต้ดุลยพินิจของที่พักและขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ การอัปเกรดห้องพักอาจรวมถึงการอัปเกรดฟรีเป็นห้องประเภทที่มีมูลค่าหรือคุณภาพที่สูงกว่า หากไม่ใช้การอัปเกรดห้องพัก ผู้เข้าพักอาจได้รับการโอนไปยังชั้นที่ต้องการหรือตำแหน่งที่ต้องการในชั้น เช่น ห่างจากลิฟต์หรือเครื่องทำน้ำแข็ง การจองการอัปเกรดห้องพักไม่สามารถทำได้  

 

สมาชิกระดับ Gold อาจได้รับสิทธิ์ในการเช็กอินก่อนเวลาและเช็กเอาต์หลังเวลาในที่พักในโปรแกรม VIP Access ที่เข้าร่วมรายการได้ โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ การมีสิทธิ์ได้รับการเช็กอินก่อนเวลาและการเช็กเอาต์หลังเวลาขึ้นอยู่กับระดับของ Hotels.com Rewards ในขณะทำการจอง การเช็กอินก่อนเวลาและการเช็กเอาต์สายมีไว้สำหรับผู้ถือบัญชีหลัก และจะได้รับการขยายสิทธิ์ไปยังผู้เดินทางคนอื่นๆ ที่จองผ่านบัญชีของสมาชิกระดับ Gold ตามดุลยพินิจและความพร้อมในการให้บริการของโรงแรมเท่านั้น 

 

 

การเปลี่ยนแปลง Hotels.com Rewards การหมดอายุของแสตมป์ และการยกเลิกโปรแกรม 

 

แสตมป์ของคุณจะไม่มีวันหมดอายุ ตราบใดที่คุณใช้งานบัญชีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ 12 เดือน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องสะสมแสตมป์หรือรับคืนเข้าพัก Rewards ในเวลาดังกล่าว และเมื่อคุณดำเนินการดังกล่าวแล้ว วันหมดอายุจะขยายไปอีก 12 เดือน หากคุณไม่ได้สะสมแสตมป์หรือรับคืนเข้าพัก Rewards ในช่วงเวลา 12 เดือน แสตมป์ของคุณจะหมดอายุ และเราอาจปิดใช้งานบัญชีของคุณ ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้น เราจะไม่ออกแสตมป์ให้คุณใหม่ ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณเพื่อตรวจสอบว่าแสตมป์ของคุณครบกำหนดหมดอายุเมื่อใด 

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Hotels.com Rewards เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้ รวมทั้งกฎสำหรับการสะสมแสตมป์ ระดับสมาชิกภาพที่แตกต่างกันและข้อกำหนดการมีคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง กฎสำหรับการแลกรับคืนเข้าพัก Rewards รายชื่อที่พักในโปรแกรม Hotels.com Rewards ที่มีสิทธิ์ และมูลค่าสูงสุดสำหรับคืนเข้าพัก Rewards เราอาจแจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้ให้คุณทราบทางอีเมลหรือบนเว็บไซต์ Hotels.com โปรดตรวจสอบบัญชีของคุณเป็นประจำ 

 

Hotels.com Rewards ไม่มีวันที่สิ้นสุดและจะใช้ได้ต่อไปจนกว่าเราจะปิดโปรแกรม ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ หากเราปิดโปรแกรม คุณจะมีเวลา 30 วันจากที่เราประกาศปิดเพื่อแลกรับคืนเข้าพัก Rewards ใดๆ ที่คุณมีในบัญชีของคุณ หลังจากวันดังกล่าว คุณจะเสียสิทธิ์คืนเข้าพัก Rewards และจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ 

 

การที่คุณสะสมแสตมป์และแลกรับคืนเข้าพัก Rewards กับ Hotels.com Rewards ต่อไป ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณมีหน้าที่ติดตามเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดใดๆ ที่เราอาจทำขึ้น เราจะแสดงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของเราเสมอ 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของ Hotels.com Rewards 

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติสมาชิกภาพของคุณ หากคุณกระทำการใดๆ โดยฉ้อฉล หรือใช้โปรแกรมของเราในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือกฎหมายของรัฐบาลกลางหรือของรัฐ ข้อบังคับ ระเบียบหรือกฤษฎีกาใดๆ หากเรายุติสมาชิกภาพของคุณ คุณอาจเสียแสตมป์และสิทธิประโยชน์ที่คุณสะสมไว้ นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิ์ในการดำเนินการทางปกครองและ/หรือทางกฎหมายตามความเหมาะสม รวมทั้งการดำเนินคดีอาญา ถ้าจำเป็น 

 

ในขณะที่คุณสมัครเป็นสมาชิก Hotels.com Rewards เราอาจแจ้งการอัปเดตใดๆ ต่อบัญชีหรือธุรกรรมของคุณให้คุณทราบทางอีเมล เราอาจยึดคืนแสตมป์ของคุณเมื่อใดก็ได้ คุณไม่สามารถขายหรือโอนสิทธิ์แสตมป์ของคุณ หรือใช้ร่วมกับแสตมป์ของสมาชิกรายอื่น แสตมป์และคืนเข้าพัก Rewards ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ หากสมาชิกเสียชีวิต มีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือกรณีอื่นๆ โดยผลบังคับแห่งกฎหมาย  

 

โปรแกรมมีให้โดยไม่มีการรับประกัน (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) หรือเงื่อนไขโดยนัยใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขโดยนัยของคุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด เราไม่ค้ำประกัน รับประกัน หรือรับรองอย่างใดทั้งสิ้นเกี่ยวกับโปรแกรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถยกเว้นการค้ำประกันหรือการรับประกันเฉพาะได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายผู้บริโภค 

 

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องใดๆ เกี่ยวกับการรับ การแลกใช้ และการใช้แสตมป์ และ/หรือคืนเข้าพัก Rewards  เว้นแต่กรณีที่เราเป็นผู้ก่อให้เกิดความผิดพลาดดังกล่าวนั้นโดยตรง หลังจากที่รับคืนเข้าพัก Rewards แล้ว เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกยกเลิก นอกเหนือจากความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำโดยประมาทหรือฉ้อฉลของ Hotels.com ผู้ประกอบการโรงแรมและพาร์ทเนอร์ของ Hotels.com ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อการบริหารจัดการโปรแกรม 

 

ข้อกำหนด ”ความรับผิด” ในข้อตกลงการใช้บริการมีผลใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Hotels.com Rewards นี้ 

 

การเป็นสมาชิกของโปรแกรมมีเงื่อนไขว่าคุณยินยอมและอนุญาตให้เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Hotels.com Rewards นี้ไม่มีผล ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความถูกต้อง ความชอบด้วยกฎหมาย และการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือบกพร่องไม่ว่าในทางใด ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของเราในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Hotels.com Rewards ใดๆ ในเวลาใดๆ ไม่ได้เป็นการสละสิทธิของเราที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดที่เหมือนกันหรือข้อกำหนดอื่นๆ ในอนาคต 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Hotels.com Rewards นี้ (และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี้) จะถือเป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างคุณกับเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้ และใช้แทนการสื่อสารและข้อเสนอทั้งหมดก่อนหน้านี้หรือพร้อมกันนี้ ไม่ว่าในทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ระหว่างคุณกับเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้ 

โปรแกรม Hotels.com Rewards และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Hotels.com Rewards อยู่ภายใต้กฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ 

 

โปรแกรมนี้จะเป็นโมฆะในกรณีที่กฎหมายไม่อนุญาต การที่เราไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดก็ตามของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ของ Hotels.com Rewards จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดนั้นหรือข้อกำหนดอื่นใด