pdf
แนวทางเนื้อหา
อัปเดตล่าสุด: 13 กุมภาพันธ์ 2024
เราทราบดีว่าชุมชนนักเดินทางของเราให้ความสำคัญกับรีวิวและเนื้อหาที่นักเดินทางคนอื่นๆ และพันธมิตรของเราสร้างขึ้น ด้วยเหตุนี้ การที่เนื้อหาบนเว็บไซต์และแอปของเราตรงตามความเป็นความจริง มีประโยชน์ และปลอดภัย จึงมีความสำคัญต่อเราและนักเดินทาง
เนื้อหาใดก็ตามที่คุณและผู้ใช้รายอื่นส่งหรือมีส่วนร่วมในทางอื่นใด รวมทั้งรีวิว รูปถ่าย ความคิดเห็น และการลงรายการ ต้องเป็นไปตามแนวทางเหล่านี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านแนวทางเหล่านี้โดยรอบคอบ แนวทางเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและข้อกำหนดในภาพรวมของเรา ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งกำหนดข้อกำหนดที่คุณมอบสิทธิ์ให้แก่เราในการใช้เนื้อหาที่ส่งมาใดๆ ในรายละเอียดเพิ่มเติม
แนวทางเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และระบุวันที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดไว้ที่ด้านบนของหน้านี้
รีวิว

ภาพรวม

เราเข้าใจดีว่ารีวิวที่เชื่อถือได้มีความสำคัญเพียงใดต่อนักเดินทางของเรา รีวิวที่คุณส่งให้กับเว็บไซต์ของเราควรตรงตามความเป็นความจริง ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สะท้อนถึงประสบการณ์จริงของคุณ และเป็นไปตามแนวทางเนื้อหาเหล่านี้
เรากลั่นกรองรีวิวทั้งหมดที่ส่งให้เรา และเราดำเนินการตามขั้นตอนที่มีเหตุผลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่จองหรือให้บริการการเดินทางเท่านั้น เช่น เที่ยวบิน ที่พัก การเช่ารถ หรือกิจกรรม จึงจะสามารถโพสต์รีวิวประสบการณ์ของตนได้
เราเผยแพร่และแสดงรีวิวทั้งหมด (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ) ตราบเท่าที่รีวิวนั้นเป็นไปตามแนวทางเหล่านี้
โดยจะมีป้ายกำกับรีวิวใดก็ตามที่ไม่ได้ส่งถึงเราและไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากเราโดยตรงไว้อย่างชัดเจน
ในบางกรณี คุณอาจสามารถส่งความคิดเห็นในแบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะมีตัวเลือกในการแสดงความคิดเห็นทันทีเกี่ยวกับโรงแรม เที่ยวบิน รถเช่า หรือกิจกรรมใดๆ ที่จองผ่านเว็บไซต์หรือแอปของเรา

การกลั่นกรองรีวิว

เราใช้เครื่องมือที่ทำงานอัตโนมัติในการกลั่นกรองรีวิวที่นักท่องเที่ยวส่งมา และระบุเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางเหล่านี้ ในบางกรณีที่เครื่องมือเหล่านี้ระบุว่าอาจเกิดการละเมิด เนื้อหาจะถูกส่งไปยังผู้กลั่นกรองที่เป็นมนุษย์เพื่อทบทวนด้วยตนเองเพิ่มเติมโดยเราจะไม่เผยแพร่รีวิวใดก็ตามที่พบว่าละเมิดแนวทางเหล่านี้บนเว็บไซต์หรือแอปของเรา ในกรณีที่รีวิวถูกปฏิเสธจากกระบวนการกลั่นกรองของเรา ผู้เขียนจะได้รับแจ้งทางอีเมลให้ทราบถึงการปฏิเสธ พร้อมด้วยเหตุผลโดยเฉพาะที่ใช้กับการปฏิเสธนั้น ในบางกรณี ผู้เขียนยังมีโอกาสที่จะส่งรีวิวซ้ำได้เพื่อรับการกลั่นกรองอีกครั้ง

การมีสิทธิ์ของรีวิวและการลบรีวิว

เงื่อนไขของการมีสิทธิ์

รีวิวใดก็ตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือแอปของเราต้องผ่านหลักเกณฑ์การมีสิทธิ์ต่อไปนี้ และเราสามารถปฏิเสธหรือลบรีวิวใดก็ได้ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เหล่านี้:
 • ต้องส่งรีวิวภายในหกเดือนของการเข้าพัก การเช่ารถ หรือกิจกรรมของคุณ หากคุณส่งรีวิวมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับที่พักเดียวกัน เราจะใช้รีวิวครั้งล่าสุด
 • คุณไม่สามารถรีวิวที่พักที่คุณเป็นเจ้าของ จัดการ หรือเกี่ยวข้องในทางอื่นใดได้ และ
 • รีวิวของคุณจะต้องสัมพันธ์กับประสบการณ์จริง หากได้รับการร้องขอ คุณต้องแสดงหลักฐานที่น่าพอใจสำหรับรีวิวนี้ (ตัวอย่างเช่น หลักฐานการเข้าพักของคุณในที่พักที่คุณรีวิว หรือหลักฐานว่าคุณไม่สามารถดำเนินการต่อไปกับการเข้าพักได้ เนื่องจากการกระทำที่ล่าช้าของอีกฝ่าย)
การลบรีวิว
เราอาจปฏิเสธหรือลบรีวิวได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • รีวิวประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น เช่น ชื่อเต็มหรือที่อยู่ของบุคคลอื่น เป็นต้น
 • รีวิวนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเท็จ หรือให้มาโดยฉ้อโกง หรือ
 • รีวิวมีเนื้อหาล่วงละเมิด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือประกอบด้วยเนื้อหาต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในแนวทางเหล่านี้
เราไม่ลบรีวิวเพียงเพราะว่ารีวิวเหล่านั้นประกอบด้วยเนื้อหาในเชิงลบ เราจะไม่ลบรีวิวที่พักในกรณีที่นักเดินทางพยายามเข้าพักแต่ไม่ได้รับห้องพัก หรือในกรณีที่นักเดินทางออกจากที่พักก่อนวันออกเดินทางตามกำหนด
รีวิวบริการเดินทาง

รีวิวที่พัก

หากคุณจองที่พัก เราจะส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนแบบพุชถึงคุณเพื่อเชิญให้คุณรีวิวการเข้าพักของคุณ หากคุณเลือกที่จะเขียนรีวิว แต่ละส่วนที่เสร็จแล้ว (เช่น คะแนนย่อยสำหรับความสะอาดหรือบริการ) จะถูกทยอยส่งถึงเราโดยอัตโนมัติตามลำดับ
สิ่งจูงใจ
เราอาจเสนอสิ่งจูงใจให้แก่นักเดินทางเป็นครั้งคราวเพื่อให้เขียนรีวิว เช่น ส่วนลด หรือคูปองสะสมแต้มเพื่อใช้สำหรับการเดินทางในอนาคต เนื่องจากรีวิวที่เป็นกลางและตรงไปตรงมามีความสำคัญต่อเรา เราจึงจัดให้มีสิ่งจูงใจเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณจะส่งรีวิวในเชิงลบหรือบวก
การให้คะแนน
นักเดินทางสามารถให้คะแนนโดยรวมของที่พักที่กำลังรีวิวได้ โดยใช้คะแนน 1-5 หรือ 1-10 ที่ตรงไปตรงมา เพื่อให้ได้คะแนนรีวิวที่พักที่เราแสดง เราจะแปลงคะแนนทั้งหมดที่ได้รับให้เป็นคะแนนจาก 10 คะแนนเต็ม แล้วจึงบวกสะสมรีวิวที่เผยแพร่ทั้งหมด และหารจำนวนนั้นด้วยจำนวนทั้งหมดของคะแนนรีวิวที่เผยแพร่
นักเดินทางสามารถส่งคะแนนย่อยสำหรับแง่มุมและคุณลักษณะเฉพาะของที่พักหรือการเข้าพักได้ด้วย เช่น ความสะอาด พนักงาน อาหารเช้า หรือสถานที่ตั้ง คะแนนโดยรวมและคะแนนย่อยเหล่านี้ถูกส่งโดยนักเดินทางโดยแยกต่างหาก ดังนั้นจึงอาจแตกต่างกันได้
เพื่อให้แน่ใจว่ารีวิวมีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อนักเดินทาง เราจะลบรีวิวที่พักหลังจากนั้นสามปี (ยกเว้นในกรณีที่ที่พักมีจำนวนรีวิวที่จำกัด)
การตอบของพันธมิตร
พันธมิตรด้านที่พักสามารถตอบรีวิวได้ ซึ่งจะทำให้พันธมิตรด้านที่พักสามารถแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นได้ และเน้นให้เห็นการแก้ไขหรือการปรับปรุงที่พักที่ได้ลงมือทำ เราไม่อำนวยความสะดวกให้พันธมิตรด้านที่พักกับผู้เขียนรีวิวติดต่อกันโดยตรง
ในกรณีที่พันธมิตรด้านที่พักพิจารณาอย่างถ่องแท้เห็นว่ารีวิวไม่ผ่านหลักเกณฑ์และข้อกำหนดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางเหล่านี้ พันธมิตรด้านที่พักดังกล่าวสามารถยื่นแบบฟอร์มโต้แย้งการรีวิวให้เราได้โดยผ่านทางเครื่องมือของบริการของพันธมิตร หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า นอกจากนี้ เรายังอาจพิจารณาคำขอจากพันธมิตรด้านที่พักให้ลบรีวิวออกไป ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่พักหรือกรณีที่การปรับปรุงครั้งใหญ่ดำเนินการเสร็จสิ้น
เราไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับผู้เขียนรีวิว หรือธุรกรรมของผู้เขียนรีวิวกับพันธมิตรด้านที่พัก

Vrbo

สำหรับรีวิวที่พักให้เช่าที่ส่งผ่านเว็บไซต์หรือแอป Vrbo กระบวนการกลั่นกรองของเรามีคุณสมบัติเฉพาะบางประการ เราดำเนินการ "ระบบการรีวิวสองทาง" ซึ่ง:
 • เมื่อนักเดินทางหรือพันธมิตรส่งรีวิว อีกฝ่ายจะมีเวลา 14 วัน ในการส่งรีวิว
 • เราเผยแพร่แต่ละรีวิว (โดยมีข้อแม้ว่าเป็นไปตามแนวทางเนื้อหาโดยรวมของเรา) พร้อมกัน
 • หลังจากที่ส่งรีวิวแรกแล้ว 14 วัน หากอีกฝ่ายไม่ได้ส่งรีวิวของตนเอง เราจะเผยแพร่รีวิวที่ส่งมา (และจะไม่สามารถส่งรีวิวเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักนั้นได้)

รีวิวรถเช่า

หากคุณจองรถเช่า เราจะส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนแบบพุชถึงคุณเพื่อเชิญให้คุณรีวิวการเช่าของคุณ
เราถามนักเดินทางว่ามีประสบการณ์ในเชิงบวกหรือลบกับประสบการณ์การรับรถและยานพาหนะ จากนั้นเราก็สร้างคะแนนสะสมตามความคิดเห็นในเชิงบวก/ลบกับทั้งสองประเด็นนี้
นักเดินทางสามารถส่งคะแนนบวกหรือลบสำหรับแง่มุมเฉพาะของการเช่าได้ด้วย เช่น สถานที่รับรถ เวลารับรถ และสภาพยานพาหนะ คะแนนโดยรวมและคะแนนย่อยเหล่านี้ถูกส่งโดยนักเดินทางโดยแยกต่างหาก ดังนั้นจึงอาจแตกต่างกันได้
โดยทั่วไปแล้ว เราจะแสดงการให้คะแนนบวกจากลูกค้าสำหรับผู้ให้บริการรถเช่าเป็นเปอร์เซ็นต์โดยรวม โดยอิงจากการเช่าที่ทำกับผู้ให้บริการรายนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารีวิวมีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อนักเดินทาง เราจะลบรีวิวการเช่ารถหลังจากนั้น 12 เดือน

รีวิวกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น

หากคุณจองกิจกรรม เราจะส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนแบบพุชถึงคุณเพื่อเชิญให้คุณรีวิวประสบการณ์ของคุณ
คะแนนรีวิวโดยรวมหรือพาดหัวเป็นค่าเฉลี่ยธรรมดาของคะแนนสุดท้ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรีวิวที่เผยแพร่

รีวิวที่ไม่ได้ยืนยันความถูกต้อง

เรายังอาจแสดงรีวิวและคะแนนรีวิวที่ไม่ได้ส่งถึงเราโดยตรงและเรายังไม่ได้ยืนยันความถูกต้องเป็นครั้งคราว
Vrbo
รีวิวของ Vrbo บางส่วนมาจากนักเดินทางที่ส่งรีวิวโดยตรงไปยังพันธมิตรด้านที่พักรายใดรายหนึ่งที่อยู่นอกเว็บไซต์หรือกระบวนการของเรา หรือส่งไปยัง Vrbo โดยเป็นไปตามกระบวนการกลั่นกรองก่อนหน้านี้ รีวิวเหล่านี้ไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากกระบวนการกลั่นกรองตามที่ระบุไว้ในแนวทางเหล่านี้ เรายังคงอาจแสดงรีวิวเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ รีวิวเหล่านั้นจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • มาจากพันธมิตรด้านที่พัก ซึ่งจะต้องแบ่งปันให้กับเราเฉพาะรีวิวที่ผ่านการยืนยันความถูกต้องแล้วโดยเป็นไปตามแนวทางเนื้อหาโดยรวมของเรา หรือ
 • ส่งไปยัง Vrbo โดยเป็นไปตามกระบวนการกลั่นกรองก่อนหน้านี้ของเรา ซึ่งต้องใช้รหัสการจองที่ถูกต้องจากการจองที่ทำกับพันธมิตรด้านที่พักรายใดรายหนึ่งของเรา
เราจะทำเครื่องหมายระบุรีวิวของ Vrbo แต่ละประเภทเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจนในการแสดงรีวิวของเรา
รีวิวกิจกรรมจาก Viator และ Get Your Guide
นอกเหนือจากรีวิวกิจกรรมที่ผ่านการยืนยันความถูกต้องของเราแล้ว เรายังแสดงรีวิวกิจกรรมบางส่วนที่รวบรวมโดยความร่วมมือกับเว็บไซต์การเดินทาง Viator และ Get Your Guide ที่มีชื่อเสียง แม้ว่าเราจะไม่ได้ยืนยันความถูกต้องของรีวิวที่มาจาก Viator และ Get Your Guide แต่รีวิวเหล่านั้นจะต้องเป็นไปตามแนวทางเนื้อหาโดยรวมของเรา จึงจะเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือแอปของเราได้
เราทำเครื่องหมายรีวิวเหล่านี้อย่างชัดเจนว่ามาจาก Viator หรือ Get Your Guide ในการแสดงรีวิวของเรา
คะแนนรีวิวจากเว็บไซต์การเดินทางอื่นๆ
ที่พักบางแห่งไม่มีรีวิวใดๆ เลยจากนักเดินทางที่จองบนเว็บไซต์หรือแอปของเรา เช่น ที่พักที่เพิ่งใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา สำหรับที่พักเหล่านี้ เราจะแสดงคะแนนเฉลี่ยโดยใช้รีวิวจากเว็บไซต์การเดินทางของบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงจนกว่าที่พักจะได้รับรีวิวบนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น เราไม่แสดงเนื้อหารีวิวเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ จากเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้
เราไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของรีวิวจากเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อยืนยันว่าผ่านหลักเกณฑ์การรีวิวของเราหรือไม่ แต่คะแนนรีวิวเหล่านี้ก็นำเข้ามาจากเว็บไซต์การเดินทางของบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียง หากให้คะแนนรีวิวโดยใช้คะแนน 1 ถึง 5 เราอาจนำคะแนนไปคูณ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการให้คะแนนรีวิวบนเว็บไซต์ของเรา
เราจะทำเครื่องหมายคะแนนรีวิวใดก็ตามที่นำเข้าจากเว็บไซต์การเดินทางที่เป็นบุคคลภายนอกไว้อย่างชัดเจนในการแสดงรีวิวของเรา
แนวทางเนื้อหาโดยทั่วไป

เนื้อหาต้องห้าม

เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด เป็นอันตราย หรือล่วงละเมิดบนเว็บไซต์หรือแอปของเรา เนื้อหาที่คุณส่งสำหรับเผยแพร่ต้องไม่มีสิ่งต่อไปนี้
 • เนื้อหาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของรีวิว (ตัวอย่างเช่น การลงรายการที่พักต้องสัมพันธ์กับที่พักเป้าหมายเท่านั้น การลงรายการที่พักไม่ควรนำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์องบุคคลภายนอก และ คำอธิบายโปรไฟล์ของคุณต้องสัมพันธ์กับคุณเท่านั้น)
 • การโฆษณาให้แก่ผู้ใช้รายอื่น (เช่น การดึงดูดให้จองที่พักทางเลือก)
 • ข้อความที่มิชอบด้วยกฎหมาย (รวมทั้งเนื้อหาที่หมิ่นประมาท) หรือเนื้อหาอื่นใดที่คุณไม่มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายในการเผยแพร่
 • เนื้อหาที่หยาบคายหรือน่ารังเกียจอื่นๆ (เช่น เนื้อหาที่เป็นภาพอนาจาร ลามก หยาบคาย ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด ดูถูกดูแคลน เลือกปฏิบัติ น่ารังเกียจ ข่มขู่ ส่งเสริมความรุนแรงหรืออันตราย แสดงภาพเปลือยหรือกิจกรรมทางเพศ หรือ "ไม่เป็นมิตรกับครอบครัว" ในทางอื่นๆ)
 • รูปถ่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับเด็กหรือบุคคลภายนอกใดๆ โดยปราศจากความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น (หรือความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายในกรณีของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัตรเครดิต ที่อยู่จริง ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะได้
 • ราคาที่พัก ช่วงราคา หรือข้อมูลการกำหนดราคาอื่นๆ