ข้อเสนอโอกาสสุดท้ายสำหรับโรงแรมใน St. Lawrence Gap