ข้อเสนอโอกาสสุดท้ายสำหรับโรงแรมใน ไทน์ แอนด์ แวร์ (เขตปกครอง)