ข้อเสนอโอกาสสุดท้ายสำหรับโรงแรมใน Nord (เขตปกครอง)