ข้อเสนอนาทีสุดท้ายของโรงแรมในโลส กาโบส (และบริเวณใกล้เคียง)