ข้อเสนอนาทีสุดท้ายของโรงแรมในลัสปัลมัส เดอ กรัง คานาเรีย