ข้ามไปยังหน้าหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

พิมพ์ทั้งหมด

ข้อความด้านล่างนี้เป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงของ Hotels.com ซึ่งเราใช้ในการรับและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณป้อนลงในเว็บไซต์ของ Hotels.com และ/หรือแอปพลิเคชันของ Hotels.com ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต หรือแอปพลิเคชันใดๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซต์อื่น ("แอป") ที่ให้บริการโดย Hotels.com L.P. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 5400 LBJ Freeway, Suite 500 ดัลลัส เท็กซัส 75240 สหรัฐอเมริกา ("Hotels.com" "เรา" หรือ "พวกเรา")

เราเข้าใจว่าการจองออนไลน์ต้องอาศัยความเชื่อมั่นจากลูกค้าเป็นอย่างมาก เราให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของคุณ และถือเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดที่จะทำให้เกิดการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณระบุให้กับเรา โปรดอ่านนโยบายต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณเข้ามายังเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับหลักปฏิบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้ หากคุณไม่ยอมรับหลักปฏิบัติต่างๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้เรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดจากคุณบ้าง

 

โดยทั่วไปแล้ว เราได้รับและเก็บข้อมูลที่คุณป้อนในเว็บไซต์ของเรา หรือให้เราโดยใช้วิธีอื่น เช่นการให้ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน และจะรวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวคุณ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เช่น ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล ตลอดจนข้อมูลบัตรเครดิต (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร และวันหมดอายุ) นอกจากนี้ เราอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของห้องพักโรงแรม รวมถึงข้อมูลของโปรแกรมสะสมคะแนนและโปรแกรมการเช่ารถ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลกับเราได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราขอจากคุณเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจองโรงแรม ลงทะเบียนเป็นสมาชิก จองการเดินทาง กรอกข้อมูลในโปรไฟล์นักเดินทางให้สมบูรณ์ ร่วมทำแบบสอบถาม ประกวด หรือชิงรางวัล สอบถาม หรือเริ่มทำธุรกรรมอื่นๆ ในเว็บไซต์ของเราหรือผ่านแอปพลิเคชันของเรา

 

ข้อมูลของเพื่อนร่วมเดินทาง เมื่อคุณทำการจองสำหรับบุคคลอื่นผ่านเว็บไซต์นี้หรือแอปพลิเคชันใดๆ เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลและความต้องการในการเดินทางของบุคคลดังกล่าว คุณควรได้รับการยินยอมจากบุคคลอื่นก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะการเดินทางของบุคคลนั้นกับเรา เนื่องจากการเข้าถึงเพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะสามารถดำเนินการผ่านบัญชีของคุณเท่านั้น

 

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น นอกจากนี้ เราอาจได้รับทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ใช่ส่วนบุคคลของคุณอยู่เป็นระยะอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากบริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ และแหล่งข้อมูลของบริษัทอิสระอื่นๆ แล้วเพิ่มข้อมูลดังกล่าวไปยังข้อมูลบัญชีของเรา ตัวอย่างข้อมูลที่เราได้รับได้แก่: ข้อมูลการส่งมอบและที่อยู่ที่มีการอัปเดต ประวัติการซื้อ และข้อมูลประชากร ข้อมูลอัตโนมัติ เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ตัวอย่างเช่น เราจะรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณ ซอฟต์แวร์ของเว็บเบราว์เซอร์ (เช่น Firefox, Safari หรือ Internet Explorer) และเว็บไซต์ที่อ้างอิง นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ เช่น การดูข้อมูลการเดินทางและการจอง วัตถุประสงค์ของเราในการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัตินี้ คือ ช่วยกำหนดประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ของคุณ และป้องกันการหลอกลวง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ "คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ"

 

สื่อสังคมออนไลน์ คุณอาจใช้บริการทางสื่อสังคมออนไลน์ใดๆ ของ Hotels.com ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของเรา แอป หรือผ่านผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านทางผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น โดยสอดคล้องกับนโยบายของพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น เราเสนอทางเลือกให้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราผ่านทาง "Facebook Connect" ที่ให้คุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราโดยใช้ข้อมูลในบัญชี Facebook ของคุณ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นใหม่บนเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ หากคุณเลือกที่จะรวมข้อมูลไว้ในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ เราอาจเข้าถึงข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ รูปโปรไฟล์ เพศ วันเกิด อีเมล เมือง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเลือกระบุว่าให้เข้าถึงได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณและเพื่อนของคุณ เราอาจเข้าถึงข้อมูลที่คุณให้ไว้กับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ (" ข้อมูลที่ตั้ง") เพื่อให้บริการคุณด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าอาจมีการใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณร่วมกับเพื่อนบนผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ตามการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณสำหรับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจเข้าถึงข้อมูลจากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการใช้งานแอปของคุณที่เราเปิดใช้งานในเว็บไซต์เหล่านั้น

 

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

 

เราใช้ข้อมูลบัตรเครดิตที่มีความสำคัญ (เช่น ชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตรเครดิต และวันหมดอายุ) เพื่อทำให้การจองโรงแรมที่คุณดำเนินการบนเว็บไซต์ของเราหรือผ่านแอปพลิเคชันของเราเสร็จสมบูรณ์ เราจะใช้ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปดังต่อไปนี้ตราบเท่าที่คุณได้ให้ความยินยอม: เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอให้กับคุณ เพื่อแสดงการยืนยันและการอัปเดตการจองโรงแรมแก่คุณ เพื่อจัดการบัญชีของคุณ รวมถึงการประมวลผลใบเรียกเก็บเงินและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเดินทาง เพื่อสื่อสารกับคุณในกรณีทั่วๆ ไป เพื่อตอบคำถามและความคิดเห็นของคุณ เพื่อประเมินความสนใจและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจสนใจ เพื่อกำหนดประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราได้เอง เพื่อให้เครดิตกับคุณในกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสะสมเครดิตและใช้งานบ่อยที่คุณเลือกเข้าร่วม เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง เก็บค่าบริการ หรือแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเป็นสิ่งต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการใช้งาน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่อธิบายแก่คุณในขณะเก็บรวบรวมข้อมูล

 

การสื่อสารทางอีเมล เราต้องการช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา วิธีหนึ่งที่เราดำเนินการนี้ ก็คือการส่งข้อความอีเมลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของคุณด้านโรงแรม ถ้าคุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดผ่านทางอีเมล เราจะปฏิบัติตามรายการที่เลือกไม่รับ ซึ่งเป็นรายการสาธารณะเมื่อส่งข้อมูลสื่อสารทางการตลาดถึงคุณ ตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหาโรงแรมในนิวยอร์กบนเว็บไซต์ของเรา แต่เลือกที่จะไม่จองโรงแรม เราอาจส่งข้อความอีเมลถึงคุณเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษสำหรับโรงแรมในนิวยอร์ก เราเชื่อว่าข้อความอีเมลเหล่านี้จะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่คุณเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ซึ่งมีให้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา โปรดทราบว่าคุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อความอีเมลเหล่านี้ในอีเมลต่างๆ ที่เราส่ง

 

โปรดดู "ตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการเก็บและใช้ข้อมูลของคุณ" ที่ด้านล่าง

 

เราเปิดเผยข้อมูลของคุณกับใคร

 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่ฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • ซัพพลายเออร์ เช่น โรงแรม สายการบิน บริษัทเช่ารถ และผู้ให้บริการด้านกิจกรรม ซึ่งจะให้บริการตามการจองการเดินทางของคุณ บริการทั้งหมดที่ให้บริการโดยบริษัทอื่นจะมีการระบุไว้ว่าเป็นบริการของบริษัทอื่น ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัพพลายเออร์ทางการท่องเที่ยวที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์จากทางเว็บไซต์นี้หรือทางแอปพลิเคชัน โปรดทราบว่าซัพพลายเออร์เหล่านี้อาจติดต่อคุณตามความจำเป็น เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ อำนวยความสะดวกในการจองการเดินทาง หรือตอบกลับความคิดเห็นที่คุณส่ง แม้ว่าเราอาจเปิดเผยความคิดเห็นโดยไม่ระบุชื่อกับซัพพลายเออร์โรงแรมของเรา แต่เราจะไม่เปิดเผยชื่อของผู้แสดงความคิดเห็นหรือข้อมูลที่ติดต่อ ยกเว้นคุณจะแจ้งกับเราอย่างชัดแจ้งว่าให้ดำเนินการได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการลบข้อมูลประจำตัวของคุณออกจากเนื้อหาในความคิดเห็นของคุณรวมถึงการติดต่อคุณโดยตรงซึ่งเป็นการดำเนินการของโรงแรม
 • ผู้ขายของบริษัทอื่นที่ให้บริการหรือฟังก์ชันในนามของเรา เช่น การประมวลผลบัตรเครดิต การวิเคราะห์ทางธุรกิจ ฝ่ายบริการลูกค้า การตลาด การแจกแบบสอบถามหรือโปรแกรมชิงรางวัล และการป้องกันการหลอกลวง นอกจากนี้ เราอาจให้สิทธิ์กับผู้ขายของบริษัทอื่นในการรวบรวมข้อมูลในนามของเรา อันได้แก่ การดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อใช้คุณลักษณะของเว็บไซต์ของเราหรือแอปพลิเคชันของเรา หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการแสดงโฆษณาทางออนไลน์ที่มีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ผู้ขายของบริษัทอื่นมีสิทธิ์เข้าถึงและอาจรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นสำหรับการใช้ฟังก์ชัน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากนี้ ผู้ขายของบริษัทอื่นจะต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลแบบเดียวกับที่เราดำเนินการ โปรดทราบว่าผู้ให้บริการของบริษัทอื่นเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ ที่อาจมีระดับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่เท่ากับผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในประเทศของคุณ แต่เราจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรารวบรวมจากคุณตามมาตรฐานการป้องกันข้อมูลที่เข้มงวด
 • คู่ค้าทางธุรกิจซึ่งเป็นคู่ค้าที่เราอาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกัน หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเราหรือผ่านแอปพลิเคชันของเรา คุณสามารถทราบได้ว่าบริษัทอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอหรือไม่ เนื่องจากชื่อของบริษัทเหล่านี้จะปรากฏขึ้น ทั้งที่ปรากฏเพียงลำพังหรือร่วมกับเรา ถ้าคุณเลือกที่จะเข้าถึงบริการที่เป็นตัวเลือกเหล่านี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กับคู่ค้าเหล่านั้น โปรดทราบว่าเราจะไม่ควบคุมวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทอื่นเหล่านี้
 • เว็บไซต์อื่นๆ ถ้ามีการนำคุณมาสู่เว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์อื่น (ตัวอย่างเช่น ผ่านทางลิงค์ที่คุณคลิกในเว็บไซต์อื่นซึ่งนำคุณมายังเว็บไซต์นี้) เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างของคุณกับเว็บไซต์อื่นๆ นั้น เราขอแนะนำให้คุณดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่นำคุณมาที่นี่
 • บริษัทภายในกลุ่มบริษัทของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของเราภายในกลุ่ม Expedia, Inc. ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ที่ expediainc.com ถ้าคุณยินยอมให้เปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณได้ โดยจะเป็นทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งเราเชื่อว่าคุณจะสนใจ สำหรับกรณีที่บริษัทแม่ของเราและบริษัทในเครือสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ บริษัทเหล่านี้จะปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่มีความเข้มงวดเท่ากับที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ บริษัทเหล่านี้จะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ซึ่งควบคุมการส่งการสื่อสารเชิงส่งเสริมการขาย และอย่างน้อยจะช่วยเปิดโอกาสให้คุณสามารถปฏิเสธการรับข้อความอีเมลโฆษณาที่บริษัทดังกล่าวนี้จะส่งมาในอนาคต
 • ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อคุณเข้าถึงคุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์ของ Hotels.com ผ่านเว็บไซต์หรือแอปของเรา แสดงว่าคุณกำลังเปิดเผยข้อมูลกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว (เช่น Facebook) และข้อมูลที่คุณเปิดเผยจะอยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ (ซึ่งรวมถึงเราอาจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวผ่านทางผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์) คุณอาจสามารถแก้ไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อมต่อบัญชี Hotels.com เข้ากับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ผ่านทาง "Facebook Connect" เราอาจทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งาน Hotels.com ของคุณปรากฏบนผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ เช่น Hotels.com™ Rewards เครดิตสะสมที่คุณได้รับ และรีวิวที่คุณเขียนบน Hotels.com ข้อมูลเหล่านั้นอาจได้รับการโพสต์ลงบนเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น ข้อมูลที่ปรากฏบนผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นั้นจะถือว่าเป็นของบัญชีของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ที่บัญชี Hotels.com ของคุณเชื่อมโยงด้วย คุณสามารถเลือกที่จะปิดการโพสต์ข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ได้ โดยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น เราจะไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ใดๆ เข้าถึงหมายเลขบัญชีหรือข้อมูลใน Hotels.com ของคุณ หากคุณเชื่อมต่อบัญชี Hotels.com ของคุณเข้ากับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจแบ่งปันชื่อผู้ใช้่งานและรูปโปรไฟล์ของคุณจากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นั้นกับสมาชิก Hotels.com คนอื่นๆ คุณอาจเลือกปิดการแบ่งปันข้อมูลเช่นนี้โดยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณ:

 • ตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อแสดงหรือใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของเรา เพื่อโต้แย้งการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือดังที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ เราสงวนสิทธิ์ที่จะคัดค้านหรือสละสิทธิ์การคัดค้านตามกฎหมาย หรือสิทธิ์ใดๆ อันพึงมี
 • เมื่อเราเชื่อว่ามีความเหมาะสมที่จะตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือน่าสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา ลูกค้า หรือบุคคลอื่น และเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการให้บริการและข้อตกลงอื่นๆ
 • ในสถานการณ์ที่เราเชื่อว่ามีความจำเป็นที่ต้องป้องกันหรือทำให้ภัยคุกคามและอันตรายต่อชีวิตหรือสวัสดิภาพของบุคคลอื่น มีความรุนแรงน้อยลง
 • เกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท เช่น การถอนทุนของบริษัท การควบรวมกิจการ การรวมบริษัท หรือการขายสินทรัพย์ หรือในกรณีล้มละลาย ซึ่งเป็นไปได้ยาก

นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น คุณจะได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นจะถูกใช้งานร่วมกับบริษัทอื่น และคุณมีโอกาสในการเลือกที่จะไม่ให้เราเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว โปรดทราบว่าผู้ให้บริการของบริษัทอื่นเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ ที่อาจมีระดับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่เท่ากับผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในประเทศของคุณ แต่เราจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรารวบรวมจากคุณตามมาตรฐานการป้องกันข้อมูลที่เข้มงวด

และเราอาจใช้ข้อมูลเชิงสถิติหรือข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อกับบุคคลอื่น เช่น ผู้โฆษณาและผู้ลงทุน ตัวอย่างเช่น เราอาจบอกจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรากับผู้โฆษณาหรือโรงแรมและปลายทางการพักผ่อนยอดนิยม ข้อมูลนี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและมีการใช้เพื่อพัฒนาเนื้อหาและบริการที่เราหวังว่าจะถูกใจคุณ

 

คุณจะเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลของคุณได้อย่างไร

 

คุณสามารถเข้าถึง พิมพ์ และแก้ไขข้อมูลที่ติดต่อของคุณได้โดยการเข้าสู่ส่วนบัญชีของเว็บไซต์นี้ คุณสามารถปิดบัญชีของคุณด้วยการติดต่อเราทางอีเมลที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าหลังจากที่คุณปิดบัญชีแล้ว คุณจะไม่สามารถเข้าระบบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อีก แต่คุณสามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ตลอดเวลา

เมื่อป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเราผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือแอปพลิเคชันของเรา แสดงว่าคุณยอมรับว่าเราสามารถเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ได้ เราอาจประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายและอำนาจควบคุม และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาประวัติและการวิเคราะห์ เราใช้มาตรการทางเทคนิคที่ทันสมัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต

ถ้าคุณไม่มีบัญชีกับเราหรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ คุณอาจขอให้เราเข้าถึง ลบ หรือแก้ไขข้อมูลของคุณที่เราเก็บไว้ด้วยการส่งอีเมลถึงเราตามอีเมลที่ระบุไว้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเราเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณ และคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของคุณที่ได้ระบุไว้ในขณะที่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ที่ด้านล่าง

 

ตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการเก็บและใช้ข้อมูลของคุณ

 • ดังที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ระบุข้อมูลใดๆ ให้กับเรา แม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการจองโรงแรมหรือเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะบางอย่างที่มีให้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา
 • นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลและปิดบัญชีได้ดังที่อธิบายไว้ด้านบนแล้ว
 • เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณจะมีตัวเลือกว่าต้องการรับข้อความอีเมลเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษจากเราหรือไม่ รวมทั้งข้อความอีเมลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอื่นที่เลือกไว้ ในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ลงทะเบียน คุณสามารถแก้ไขตัวเลือกของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้าการตั้งค่าการสื่อสาร ไม่ว่าจะได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือไม่ คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสมัครรับข้อความโฆษณาในอีเมลต่างๆ ที่เราส่ง โปรดทราบว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งการสื่อสารอื่นๆ ถึงคุณ อันได้แก่ การแจ้งเกี่ยวกับบริการและข้อความการดูแลระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณหรือธุรกรรมของคุณ โดยไม่ให้สิทธิ์แก่คุณในการเลือกไม่รับข้อความ
 • คุณมีสิทธิ์ในการระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือในเว็บไซต์ของเราเพื่อรับรายละเอียดการยืนยันจากโรงแรม

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

 

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ติดอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ต่างๆ คุกกี้ไม่จำข้อมูลส่วนตัวและไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ คุกกี้ถูกใช้โดยเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อทำให้ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณดีขึ้น และเพื่อให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์แก่เราในการพัฒนาเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่คุณสนใจเพื่อที่คุณจะได้เห็นโฆษณาท่องเที่ยวที่ตรงกับความสนใจมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้บนไซต์ของเรา เพื่อให้คุณเข้าระบบได้ง่ายขึ้น โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ชื่อสำหรับเข้าระบบทุกครั้งไป คุกกี้อื่นๆ ช่วยให้เราเข้าใจว่าคุณสนใจหรือไม่สนใจสิ่งใดในเว็บไซต์ของเราเพื่อที่เราจะได้สามารถจัดหาคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์สำหรับคุณในการใช้งานครั้งต่อไปของคุณ เราและคู่ค้าของเราใช้คุกกี้เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพของโฆษณาบนไซต์ของเราและวิธีใช้เว็บไซต์ของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราและคู่ค้าของเราใช้ในเว็บไซต์ของเรา โปรดเข้าสู่ นโยบายคุกกี้ หรืออีกวิธีหนึ่ง หากมีคำถามเกี่ยวกับการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ของเรา โปรดอีเมลหาเราผ่านฝ่ายบริการลูกค้าและแบบฟอร์มคำติชม แล้วเราจะพยายามตอบกลับโดยเร็ว

 

การใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตของ Hotels.com ("โมบายแอปพลิเคชั่น")

 

เมื่อคุณใช้โมบายแอปพลิเคชัน Hotels.com Mobile เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะและวัตถุประสงค์เดียวกับที่เราทำเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา

นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลอื่นๆ ที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้โมบายแอปพลิเคชันของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

 • เราจะรวบรวมข้อมูลและฟังก์ชันของโมบายแอปพลิเคชันที่คุณเข้าถึงและใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถกำหนดขอบเขตของโมบายแอปพลิเคชันที่ลูกค้าของเราสนใจ เพื่อให้เราสามารถปรับแต่งและปรับปรุงโมบายแอปพลิเคชันของเราได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่เรารวบรวมไว้สำหรับวัตถุประสงค์นี้จะไม่ทำให้เราสามารถระบุถึงตัวคุณโดยตรง
 • นอกจากนี้ โมบายแอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (หรือ "UID") ของอุปกรณ์ ลำดับของตัวเลขหรืออักขระที่ไม่ซ้ำกันในอุปกรณ์มือถือของคุณ เราใช้ข้อมูลนี้เฉพาะในครั้งแรกที่เปิดใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อให้เราสามารถยืนยันกับเครือข่ายโฆษณาของเราได้ถึงจำนวนผลลัพธ์การดาวน์โหลดจากการคลิกที่แบนเนอร์โฆษณาที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือทางการตลาดอื่นๆ
 • เมื่อคุณใช้คุณลักษณะ 'ค้นหาโรงแรมที่อยู่ใกล้ที่ตั้งปัจจุบันของคุณ' ของโมบายแอปพลิเคชัน เราจะใช้ข้อมูลของที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งระบุได้จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณโดยใช้เทคโนโลยี GPS หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน เพื่อแสดงโรงแรมที่อยู่ใกล้เคียง เราจะไม่รวบรวมข้อมูลที่ตั้งของคุณ ยกเว้นคุณจะคลิกคุณลักษณะ 'ค้นหาโรงแรมที่อยู่ใกล้ที่ตั้งปัจจุบันของคุณ' และคุณสามารถปิดการรวบรวมข้อมูลที่ตั้งได้ตลอดเวลาผ่านทางเมนูการตั้งค่าของโทรศัพท์
 • นอกจากนี้ โมบายแอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลการรายงานข้อผิดพลาดถึงเราในกรณีที่แอปพลิเคชันเกิดความเสียหายหรือไม่ทำงาน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดและปรับปรุงเสถียรภาพของโมบายแอปพลิเคชันรุ่นใหม่ โมบายแอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับประเภทโทรศัพท์และรุ่น, UID, เวลาที่เกิดข้อผิดพลาด คุณลักษณะที่ใช้งานอยู่ และสถานะของแอปพลิเคชันในขณะที่เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของรายงานข้อผิดพลาดเหล่านี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่โมบายแอปพลิเคชันจะส่งถึงเราได้ คุณสามารถลองใช้การควบคุมได้ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าของโมบายแอปพลิเคชันในเมนูการตั้งค่าหรือเปลี่ยนการตั้งค่าของอุปกรณ์มือถือ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถลบโมบายแอปพลิเคชันออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณทั้งหมด และเข้าถึงบริการของเราผ่านเว็บไซต์ของเรา

 

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

 

เราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับคุณเมื่อใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราในการจัดเตรียมการเดินทาง และเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้ แม้ว่าจะไม่มีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใดสามารถรับประกันการรักษาความปลอดภัยได้ แต่เราได้ใช้กระบวนการในการดูแลระบบ เทคนิค และการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณระบุให้กับเรา ตัวอย่างเช่น มีเพียงพนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถดำเนินการดังกล่าวได้สำหรับฟังก์ชันทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้ เราใช้การเข้ารหัสเมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญของคุณระหว่างระบบของคุณกับระบบของเรา รวมทั้งเราใช้ไฟร์วอลล์และระบบการตรวจหาการบุกรุกเพื่อช่วยป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลของคุณ

 

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

 

เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์สำหรับบุคคลทั่วไปและไม่มีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใดที่ให้บริการกับเด็กโดยตรง หากเราได้รับคำขอจากบุคคลที่เราทราบว่าอายุต่ำกว่า 14 ปี เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ได้รับจากเด็กคนนั้นเพื่อจุดประสงค์เดียว นั่นคือตอบกลับไปยังเด็กคนนั้นโดยตรง และจะลบข้อมูลส่วนตัวนั้นทิ้ง ถ้าเราทราบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีเป็นผู้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา เราจะลบข้อมูลนี้ทันที

 

ลิงค์ภายนอก

 

ถ้าส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใดๆ เชื่อมโยงคุณไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์เหล่านั้นจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราขอแนะนำให้คุณดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์บนเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้นเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกประเทศ

 

ถ้าคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราหรือใช้แอปพลิเคชันของเราจากภายนอกสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่าข้อมูลของคุณอาจถูกโอน เก็บ และประมวลผลในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์และเป็นที่ดำเนินการสำหรับฐานข้อมูลส่วนกลางของเรา โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา หรือใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา แสดงว่าคุณยอมรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา และบริษัทอื่นๆ ที่เราแบ่งปันข้อมูลด้วย ดังที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การปกป้องข้อมูลและกฎหมายอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ อาจไม่มีเนื้อหาครอบคลุมเหมือนกฎหมายในประเทศของคุณ แต่โปรดมั่นใจได้่ว่าเราทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และข้อมูลจะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังโดยผู้รับที่ขัดต่อกฎหมายในประเทศของคุณ

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วยการส่งการแจ้งไปยังอีเมลที่คุณให้เราไว้ หรือประกาศการแจ้งที่เห็นได้ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเราและ/หรือผ่านแอปพลิเคชัน หากคุณไม่ตกลงกับการจัดการข้อมูลของคุณภายใต้การปรับปรุงนี้ โปรดติดต่อเราทางที่อยู่ด้านล่าง

 

วิธีติดต่อเรา

 

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (หรือการวางแผนการเดินทางหรือการซื้อ) หรือต้องการส่งข้อติชม โปรดอีเมลถึงเราหรือเขียนข้อความหาเราที่:

 

อีเมล: ฝ่ายบริการลูกค้า
Hotels.com, L.P.
Attn: Privacy Office
5400 LBJ Freeway
Suite 500
Dallas, Texas 75240
USA

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2017